امنیت سایت

امنیت برنزی

بروزرسانی CMS
رفع هک
بروزرسانی افزونه و ماژول
پاکسازی کد های مخرب
تنظیمات سطح دسترسی
نصب نرم افزار های امنیتی
بررسی کامل هاستینگ
اسکن کامل با CXS
مشاوره امنیتی
آموزش نگهداری و امنیت

امنیت نقره ای

بروزرسانی CMS
رفع هک
بروزرسانی افزونه و ماژول
پاکسازی کد های مخرب
تنظیمات سطح دسترسی
نصب نرم افزار های امنیتی
بررسی کامل هاستینگ
اسکن کامل با CXS
مشاوره امنیتی
آموزش نگهداری و امنیت

امنیت طلایی

بروزرسانی CMS
رفع هک
بروزرسانی افزونه و ماژول
پاکسازی کد های مخرب
تنظیمات سطح دسترسی
نصب نرم افزار های امنیتی
بررسی کامل هاستینگ
اسکن کامل با CXS
مشاوره امنیتی
آموزش نگهداری و امنیت