برچسب : مشکل وارد نشدن به پنل داشبوردوردپرس

عدم ورود به پیشخوان وردپرس

عدم ورود به پیشخوان وردپرس Do not log in to the WordPress dashboard دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است ناگهان نتوانید به wp-admin دسترسی پیدا کنید. ممکن است یک صفحه سفید خالی نشان داده شود یا یک صفحه خطا نمایش داده شود. مهمترین دلایل این مسئله شامل موضوعی در قالب شما، یک پلاگین مشکل ...

1 / 1