LiveZilla Live Chat Software

مطالب منتشر شده امروز در وردپرس

مطالب امروز در وردپرس

تعداد مطالب منتشر شده 24 ساعت گذشته و امروز در وردپرس

اگر قصد دارید مقالات یا مطالب منتشر شده توسط وردپرس را امروز دریافت کنید، یعنی تعداد مقالات منتشر شده را در بازه زمانی 0:00 تا 24:00 دریافت کنید. خیلی راحت می توان ایم کار را انجام دهید

با استفاده از کد بسیار کوتاه در قالب خود می شود این کار را انجام داد . کارکرد این کد بدین صورت است که از پایگاه داده اطلاعات را برای نمایش گرفته و به کاربران نمایش می دهد

مطالب امروز در وردپرس

اگر قصد دارید  تعداد پست‌های سفارشی (یا پست‌هایی) را که در آن روز منتشر شده است (24 ساعت گذشته یا امروز) نمایش دهید.

function get_articles_count_today($post_type ='post') {
  global $wpdb; 
  $result = $wpdb->get_var(
    $wpdb->prepare(
      "SELECT COUNT(ID) ".
      "FROM {$wpdb->posts} ".
      "WHERE post_status='publish' ".
        "AND post_type= %s ".
        "AND DATE_FORMAT(post_date_gmt, '%%Y-%%m-%%d') = %s",
      $post_type, date('Y/m/d', time())
    )
  );
	return $result;
}

برای نمایش تعداد مطالب می توان از کد زیر استفاده کرد

<?php 
if(get_articles_count_today()){
	echo get_articles_count_today(); 
}
?>

حال اگر قصد دارید پست تایپ جداگانه داشته باشید می توانید نوع پست تایپ را  در کد اول اینطور وارد کنید

$post_type ='melk'

و برای  نمایش  از کد زیر  استفاده کنید

<?php 
if(get_articles_count_today('melk')){
	echo get_articles_count_today('melk'); 
}
?>

 

 

0 / 5. 0

توجه

کلیک

اگر با این مشکل آشنا هستید خودتان انجام دهید ولی اگر نمی دانید که این کار را چطور انجام دهید می توانید هم اکنون در ناحیه کاربری ثبت نام کرده و اطلاعات سایت را تیکت کنید تا با اندک هزینه ای کار شما را انجام دهیم . اگر خواستید می توانید برای مشاوره با شماره های 09179059350 و یا 07734824382 با ما در ارتباط باشید.