برچسب : آموزش حمل و نقل در ووکامرس

روش حمل و نقل در ووکامرس

روش حمل و نقل در ووکامرس هیچ روش حمل و نقلی انتخاب نشده است اگر در صفحه پرداخت بعد از پر کردن فیلدها برای تسویه حساب پیام زیر مواجه شدید : هیچ روش حمل و نقلی انتخاب نشده است. لطفا آدرس خود را دوباره بررسی نمائید، یا در صورت نیاز به هرگونه کمک، با ما ...

1 / 1