برچسب : بردکرامب

بردکرامب و تاثیر آن بر سئو

بردکرامب و تاثیر آن بر سئو بردکرامب و تاثیر آن بر سئو موضوع مورد علاقه ی موتورهای جستجو است. گوگل در همه اسناد و راهنماهای مربوط به سئو بر اهمیت بردکرامب تأکید می کند. دلیل آن هم بسیار ساده است زیرا بردکرامب هم برای موتورهای جستجو و هم کاربران بسیار مفید است. موتورهای جستجو برای ...

افزودن Breadcrumbs به مطالب سایت

افزودن Breadcrumbs به مطالب سایت Breadcrumbs نوعی پیمایش وب سایت است که غالباً نادیده گرفته می شود و در عین ...

مارس 29, 2022
1 / 1